Loạt bài giảng về Tình Yêu & Hôn Nhân

Định Chế Hôn Nhân (Sáng Thế Ký 2:18-25) - Feb 7, 2010
Gia Đình Gương Mẫu (Lu-ca 2:41-52) -- Jan 23, 2011
Ta Sẽ Cưới Ngươi (Ô-sê 2:19-20) -- Thầy Lê Hoàng Thái An -- Feb 13, 2011
Tình Yêu Chân Thật (Nhã Ca 8:6-7) - MS Lê Văn Thái -- Feb 12, 2012
Tình Yêu "Bốn Không" (Giăng 3:16) - MS Lê Văn Thái -- 02/26/12
CHĂM SÓC GIA ĐÌNH (Nhã Ca 8:8-10) - MS Lê Văn Thái -- 07/29/12
 
BÀI CA TÌNH YÊU (1 Cô-rinh-tô 13) - Mục sư Lê Văn Thái -- 02/15/15
 
ĐẾN VỚI CHÚA XUÂN (Nhã Ca 2:10-13) - Mục sư Lê Văn Thái
 
Valentine's Day - GIỮ LỜI NGUYỆN ƯỚC (Châm Ngôn 5:15-23) - Mục sư Lê Hoàng Thái An