Bài giảng về sự Phục Vụ

HIỆP NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG (Ê-phê-sô 4.1-16) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 01/19/14

PHỤC VỤ NHÀ CHÚA (I Cô-rinh-tô 12) - Mục Sư Nguyễn Văn Ba -- 08/11/13

ĐỪNG NGÃ LÒNG HÃY TIẾN BƯỚC (Hê-bơ-rơ 12:1-3) - Mục Sư Lê Văn Thái -- 01/20/13

Dâng Cả Cuộc Đời (Rô-ma 12:1)  - Hội Đồng Thường Niên - Jan 09, 2011

Hãy Rửa Chân Cho Nhau (Giăng 13:1-17) -- TRẠI PHỤC VỤ 8/16/09

CƠ HỘI HẦU VIỆC CHÚA - MS Lê Phước Lạc - CN 19/7/09 

#9 Nhã Ca 7:10-13 NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

TẤT CẢ CHO NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU (Ma-thi-ơ 28:16-20)

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2009 - Phục Vụ Chúa (I Cô-rinh-tô 15:58)

Hãy Đi Vào Vườn Nho Ta (Mathio 20:1-16)