Các lễ đặc biệt / Các Chúa Nhật đặc biệt

 
Lễ Ngũ Tuần - TÁC ĐỘNG CỦA LINH QUYỀN (Ê-phê-sô 3:14-21) - Mục sư Lê Văn Thái -- 06/08/14
 
Lễ Thăng Thiên - ĐỪNG BỐI RỐI (Giăng 14:1-3) - Mục sư Lê Văn Thái -- 06/01/14
 
MƯỜI ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN (Công Vụ 2:42-47) - MS Lê Văn Thái -- Pentecost 05/19/13
 
Great Commission Sunday - CHỮ TÂM TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO (Ma-thi-ơ 9:35-38) - MS Lê Văn Thái - - 05/05/13
 
CHĂM SÓC GIA ĐÌNH (Nhã Ca 8:8-10) - MS Lê Văn Thái -- 07/29/12
 
Ý NGHĨA LỄ BÁP-TEM (Rô-ma 6:1-14) - MS Lê Văn Thái -- June 10, 2012
 
ĐỂ ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (Công Vụ 1:12-14) - MS Lê Văn Thái -- Lễ Ngũ Tuần 05/06/12
 
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN (Giăng 4:27-42) - MS Lê Văn Thái -- Chúa Nhật Truyền Giáo - Commision Sunday 4/29/12
 
Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm 12/06/11 -- GIÓ và LỬA (Công Vụ 2:1-4) - Mục Sư Lê Văn Thái 
 
Từ Khiêm Hạ Đến Tôn Cao (Phi-líp 2:5-11) - Kỷ Niệm Chúa Thăng Thiên - June 05,11 - MS Lê Văn Thái
 
CN Truyền Giáo - SỨ MẠNG TỐI HẬU (Công Vụ 1:8)
 
Chinh Phục Linh Hồn Tội Nhân (Giăng 4:1-42) - CN Chứng Đạo 03/13/11
 
Thực Trạng Nhân Loại (Ma-thi-ơ 9:35-38) -- CN Truyền Giáo 05/30/10
 
LỄ KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM 05/23/10 - Dòng Sông Thánh Linh (Ê-xê-chi-ên 47:1-12)
 
LỄ KỶ NIỆM CHÚA THĂNG THIÊN 05/16/10 - Chúa Về Trời (Công Vụ 1:1-11)
 
Truyền Bá Phúc Âm (I Tes  1:5) - CN Chứng Đạo 3/21/10
 
TẤT CẢ CHO NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU (Ma-thi-ơ 28:16-20)
 
LỄ CẢM TẠ 2 NĂM THÀNH LẬP HT -- Giô-suê 4.1-9, 19-24 NHỮNG HÒN ĐÁ KỶ NIỆM - MS Trương Văn Sáng
 
KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM - 2009 -- Những Chặng Đường Phải Qua (II Vua 2:1-13)
 
 KỶ NIỆM CHÚA THĂNG THIÊN - Ta Đi Là Ích Lợi Cho Các Ngươi (Giăng 14)   -- 5/24/09