LỜI ĐẦU NĂM - Tịnh Quang

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

2/15/2013 1:18:16 PM
Gravatar
Total Posts 27

LỜI ĐẦU NĂM - Tịnh Quang

Lời Đầu Năm

KÍNH DÂNG CHÚA

 

... Tết nào cũng được CHÚA viếng thăm :

Ngày Đầu Năm Mới – lúc KHAI XUÂN –

Thời khắc vũ trụ linh thiêng ấy :

CHÚA đã cho con một ĐẶC ÂN !

 

... Chúa ơi ! TÌNH CHÚA mênh mông quá,

Che chở chúng con dưới cõi trần :

Hào quang THIÊN CHÚA luôn ngời sáng,

Luôn đuợc ấm nồng như nắng Xuân !

 

* * *

 

Khai bút lúc 6h sáng Mùng 1

Xuân QUÝ TỴ - Năm 2013

Con của Chúa: TỊNH QUANG