MÙA XUÂN AN BÌNH - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

2/8/2013 2:20:27 AM
Gravatar
Total Posts 27

MÙA XUÂN AN BÌNH - Sông Cửu

Mùa Xuân An Bình

“Hê-bơ-rơ 11:8”

Niềm tin theo Cứu Chúa
Đưa dẫn ta vào đời
Tối tăm không còn nữa
Cay đắng chẳng đổi dời

Xuân tươi soi nắng mới
Xán-lạn ngàn muôn nơi
Tình thương xóa tội lỗi
Yêu Chúa đẹp ý đời

Ta đi tìm lẽ thật
Dọc hành trình nhân sinh
Vì loài người hạnh phúc
Khổ nhục Chúa quên mình

Bạn ơi! Vững niềm tin
Vác thập tự đời mình
Theo tình yêu Thiên Chúa
Đón mùa xuân an bình!

Sông Cửu