DÂNG LỜI CẢM TẠ - Minhoa

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

11/21/2011 7:36:49 PM
Gravatar
Total Posts 27

DÂNG LỜI CẢM TẠ - Minhoa

ĐOẢN KHÚC:
DÂNG LỜI CẢM TẠ
 
Ngày trước phong lưu giữa cuộc đời
Sống người ngoại đạo với ăn chơi
Nhưng khi có Chúa niềm vui mới
Đức Tin, Hy vọng, ở Nước Trời (1)
 
Đời sống con nay đã đủ rồi,
Gia đình êm ấp, sống thảnh thơi
Yên cửa , vui nhà, con thành đạt
Tạ ơn Ngài, con nguyện ước thế thôi.
 
Có Chúa đời con đã đổi rồi,
Ngày ngày lo việc Chúa không thôi
Yêu thương, xây dựng cùng Hội Thánh
Một lòng thờ kính Đức Chúa Trời.
 
Minhoa
 
Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Mùa Tạ Ơn 2011
 
(1) theo bài học trường Chúa Nhật