CHIẾC BÌNH - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

8/24/2012 12:29:33 AM
Gravatar
Total Posts 27

CHIẾC BÌNH - Sông Cửu

CHIẾC BÌNH

 
“Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất  sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; Chúng tôi thảy làviệc của tay Ngài…”  (Sách Ê-sai 64: 8)
 

Con như đất sét trắng tinh
Chúa nắn chiếc bình chưng khắp thế gian
 
Long lanh nước Thánh trong ngần
Nâng tràn sức sống trên cành hoa thơm
 
Bình xinh, kẻ đỡ người nâng
Con đẹp ý Chúa –phước lành Chúa ban
 
Bình từ trũng bóng tối tăm
Chúa sàng lọc , Chúa ươm mầm xanh non
 
Con kính Chúa – Chúa yêu con
Đời đời sông cạn núi mòn không phai
 
Cầu xin Chúa dụng mỗi ngày
Bình không chạm trầy - nứt - mẻ - rẽ đôi
 
Bình thiêng nước Thánh đầy vơi
Hương hoa tỏa ngát khắp nơi thơm lừng
 
Ngắm chiếc bình -thấy mùa Xuân
Nhân thế vui mừng chào đón Phúc Âm! . . .
 
Sông Cửu