Kính thưa quý đồng hương và tín hữu,
* Quý vị muốn tìm mội Hội Thánh thờ phượng Chúa theo đúng Tín lý Thánh Kinh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã có 100 năm qua
* Quý vị muốn góp một phần ân tứ của mình để cùng hầu việc và mở mang Vương quốc của Đức Chúa Trời
* Quý vị thấy thích hợp với giờ giấc sinh hoạt cuối tuần của quý vị

Kính mời quý vị hãy đến với
 
HỘI THÁNH TIN LÀNH LIÊN HIỆP SAN DIEGO
Vietnamese Evangelical Church of San Diego
(619) 562-3783
TinLanhLienHiep@gmail.com

Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Rev. Lê Văn Thái
(760) 305-8652 / mslevanthai@yahoo.com
 
><>+<><

Sứ Mệnh - Our Mission

Sứ vụ của chúng tôi là biết Chúa Giê-xu Christ;
tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Ðấng Thánh Hóa, Ðấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai;
và hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Ngài.

Our mission is to know Jesus Christ;
exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King;
and complete His Great Commission.
 

Khải Tượng - Our Vision

 
Khải tượng của chúng tôi là nhờ ơn Chúa trở thành Hội Thánh sống mạnh
là Trung tâm Truyền giảng Phúc Âm tại vùng San Diego.
 
Our vision is, by the grace of God, becoming a Revitalizing Church
and a center of Gospel Evangelism in San Diego.
 
 

Bài Giảng Mới - New Sermons

TrườngCầuNguyện#17. CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA JESUS (Giăng 14:13-14) - Mục sư Lê Văn TháiTrườngCầuNguyện#16. HAI ĐIỀU CẦN YẾU ĐỂ CẦU NGUYỆN LINH NGHIỆM (Giăng 15:7) - Mục sư Lê Văn Thái
TrườngCầuNguyện#15. CẦU NGUYỆN TRONG TINH THẦN KHIÊM HẠ (Lu-ca 18:9-14) - Mục sư Lê Văn TháiTrườngCầuNguyện#14. CẦU NGUYỆN & THA THỨ (Mác 11:25-26) - Mục sư Lê Văn Thái
 
 
 

Lịch Nhóm - Service Schedule

 
Chúa Nhật
 
* Trường Chúa Nhật
     2:00 pm - 2:45 pm
(Loạt bài theo thư Ga-la-ti)
 
* Thờ Phượng Chúa
     3:00 pm - 4:30 pm
(Loạt bài "Trường Cầu Nguyện")
 
Thứ
 
* Nhóm Cầu nguyện - Học Kinh Thánh
     7:00 pm - 8:00 pm
(Loạt bài theo sách Sáng Thế Ký) 
 

Kinh Thánh - Bible

Kết Nối - Connect